حمله بر مصلی شهید مزاری |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

خبرنامه اختصاصی: یافته های گزارش هیئت مجلس نمایندگان از حمله تروریستی بر مراسم سالگرد شهید عبدالعلی مزاری چیست؟

توسط - خبرنامه اختصاصی: یافته های گزارش هیئت مجلس نمایندگان از حمله تروریستی بر مراسم سالگرد شهید عبدالعلی مزاری چیست؟

 صبح روز 16 حوت 1398 حمله بر مراسم سالگرد شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری، از سوی یک گروه تروریستی که در ساختمانی از سمت شرق مشرف به مصلا جای گرفته بودند، شروع شد و تا عصر آن روز جنگ و درگیری ادامه یافت. مسوولیت آن حمله خونین شاخه ولایت خراسان داعش بر عهده گرفت. در آن رویداد خونین بیش از...