حمله بر مراکز صحی |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

غیرنظامیان هدف نیستند؛ نگرانی سازمان ملل از افزایش حمله بر مراکز درمانی در افغانستان

توسط - غیرنظامیان هدف نیستند؛ نگرانی سازمان ملل از افزایش حمله بر مراکز درمانی در افغانستان

دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از افزایش حملات بر مراکز درمانی و نهادهای امداد‌رسان در افغانستان گفته است که در هر ماه به طور متوسط، بیش از 12 حمله بر این مراکز صورت می‌گیرد.

سازمان ملل متحد هم‌زمان با روز جهانی بشردوستی یا امور بشردوستانه با شعار "غیرنظامیان هدف نیستند" این شعار را به مصوون...