حقوق زنان در روند صلح |
تازه ها

آخرین تحولات مصالحه؛ از حقوق زنان به عنوان خط سرخ تا واکنش های جدی به عملیات بهاری طالبان

توسط - آخرین تحولات مصالحه؛ از حقوق زنان به عنوان خط سرخ تا واکنش های جدی به عملیات بهاری طالبان

مسئله مصالحه به عنوان یکی از جدی ترین بحث های افغانستان سرخط بسیاری از خبرها می باشد. همزمان با تحولات دیگر در حوزه مصالحه، اعلام عملیات بهاری شورشیان بحث برانگیز شده و آمریکا واکنش های جدی به این مسئله داشته است.

در ادامه، به 3 نکته از مجموع تحولات اخیر در حوزه مصالحه پرداخته شده است.

حقوق زنان خط...