حقوق خبرنگاران |
تازه ها

تمرکز بر حقوق خبرنگاران؛ از رسیدگی به پرونده های خشونت تا نظام مند سازی فعالیت شبکه های اجتماعی

توسط - تمرکز بر حقوق خبرنگاران؛ از رسیدگی به پرونده های خشونت تا نظام مند سازی فعالیت شبکه های اجتماعی

فهیم دشتی، معاون کمیته‌ی مشترک رسانه‌ها و حکومت روز گذشته در یک نشست خبری از آغاز بررسی پرونده های خشونت در برابر خبرنگاران خبر داده است.

پیش از این مجیب خلوتگر، رییس دفتر حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد و عضو فدراسیون نهادهای خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان روز گذشته در یک نشست خبری گفته که ۷۲۶ مورد خشونت در...