حقوق بشر در افغانستان |
تازه ها, روایت سیاسی

عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر؛ اهمیت داخلی و تاثیرگذاری جهانی

توسط - عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر؛ اهمیت داخلی و تاثیرگذاری جهانی

افغانستان با کسب 130 رای عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به‌دست آورد.

ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این کشور با کسب 130رای تایید، توانسته است بیش‌تر از دو سوم تعداد کل رای این شورا را به‌دست آورد.

بر اساس این اعلامیه، اکنون افغانستان یکی از چهار کرسی حوزه آسیا-پسفیک شورای حقوق بشر...