تازه ها, زندگی

حساب‌های کاربری در انستاگرام؛ فروش طرح آبی رنگ توسط کارمندان و راه درآمدی برای دلالان و کاربران

توسط - حساب‌های کاربری در انستاگرام؛ فروش طرح آبی رنگ توسط کارمندان و راه درآمدی برای دلالان و کاربران

تاکنون متوجه شد‌ه‌اید که چرا حساب کاربری انستاگرام برخی از افراد با یک طرح آبی رنگ از دیگر حساب‌ها متمایز شده است؟

این حساب‌ها به عنوان حساب‌های تایید شده، نزد استفاده کنندگان از اعتبار برخوردار است و البته بیشتر این حساب‌ها متعلق به افراد سرشناس سیاسی، ورزش‌کاران و هنرمندان مشهور است و به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌ی دیگران این‌گونه...