تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

حمله خونین دیگر؛ کارمندان یک شرکت مخابراتی خصوصی هدف انفجار بوده اند

توسط - حمله خونین دیگر؛ کارمندان یک شرکت مخابراتی خصوصی هدف انفجار بوده اند

مقامات امنیتی افغانستان می گویند که در نتیجه ی انفجار یک ماین کنار جاده در مرکز شهر کابل، 1 تن کشته شده و 19 تن دیگر زخم برداشتند. این انفجار حوالی ساعت 5 بعد از ظهر امروز ( 23حوت)، در ناحیه دهم شهر کابل و در منطقه تایمنی رخ داد. بصیر احمد مجاهد سخن گوی فرماندهی پولیس کابل به خبرنامه می گوید که این موتر...