جهش های کرونا ویروس |
تازه ها, زندگی

جهش های کرونا ویروس، سبب عفونی تر شدن آن نمی شوند

توسط - جهش های کرونا ویروس، سبب عفونی تر شدن آن نمی شوند

لندن: مطابق با مطالعه‌ای که روی ژنوم‌های ویروس کرونا در بیش از ۱۵هزار بیمار کووید-۱۹ از ۷۵ کشور انجام شد، هیچ یک از جهش‌هایی که در حال حاضر در مورد کرونا ویروس جدید دیده شده‌است، سبب عفونی‌تر شدن آن نمی‌شوند.

این یافته‌ها براساس مطالعه منتشر شده در ژورنال عفونت، ژنتیک و تکامل در اوایل ماه جاری...