جنگ های افغانستان |
تازه ها, روایت اقتصادی

بحران انسانی در افغانستان؛ ۴۰ درصد از مردم با تهدید گرسنگی و قحطی روبرو هستند

توسط - بحران انسانی در افغانستان؛ ۴۰ درصد از مردم با تهدید گرسنگی و قحطی روبرو هستند

کمیته ویژه محو گرسنگی افغانستان اعلام کرده است که 35 تا 40 درصد از شهروندان افغانستان غذای کافی ندارند و با تهدید جدی گرسنگی روبرو می باشند. این نهاد در همکاری با سازمان ملل متحد، یک نظر سنجی را در یک سال گذشته در 24 ولایت افغانستان انجام داده است که یافته‌های آن را سه‌شنبه این هفته در اختیار رسانه‌های افغانستان قرار...