جنگ های اعلام نشده |
تازه ها, زندگی

رحمت الله نصیری؛ محرومیت تاریخی، زندگی درخشان و مرگ نابهنگام

توسط - رحمت الله نصیری؛ محرومیت تاریخی، زندگی درخشان و مرگ نابهنگام

در سال‍‌های اخیر جنگ اعلام نشده در کوچه پس کوچه‌های شهرهای مختلف افغانستان، نیروهای انسانی زیادی از این کشور را قربانی گرفته است. در این میان، اما یکی از این قربانیان که در زمره 20 استعداد درخشان این کشور در حوزه حسابداری و مالی بوده نیز شامل می‌باشد. او کسی نیست جز رحمت الله حسیب نصیری!

آقای نصیری کنترول کننده...