تازه ها, روایت سیاسی

تغییر استراتژی؛ نزدیکی با دهلی جدید و احتمال حملات بیشتر بر افغانستان

توسط - تغییر استراتژی؛ نزدیکی با دهلی جدید و احتمال حملات بیشتر بر افغانستان

سفر دو روزۀ اشرف غنی به دهلی-نو و تعهد یک میلیارد دالر کمک مالی هند به افغانستان، تقریبا واکنش های تمام گروه ها و دولت های درگیر در قضایای افغانستان را برانگیخته است. همزمان با آن افکار عمومی در داخل افغانستان به شدت از این تغییر موضع افغانستان و نزدیکی با هند، حمایت کرده است. اما سفر اخیر رییس جمهور افغانستان به...