جنون |
تازه ها, زندگی

جنایت هولناک؛ توقف پرونده قاتل «ستایش قریشی» در ایران

توسط - جنایت هولناک؛ توقف پرونده قاتل «ستایش قریشی» در ایران

رسانه‌های ایرانی به نقل از مجتبی فرح‌بخش، وکیل مدافع امیرحسین، قاتل ستایش قریشی در ایران نوشته است که پرونده او برای مدتی متوقف خواهد شد. این رسانه‌ها نوشته است که وکیل مدافع متهم، به استناد جنون می‌خواهد رسیدگی به این پرونده را متوقف کند. وکیل امیرحسین، قاتل «ستایش» از بستری شدن متهم در یک بیمارستان روانی خبر داده و گفته است که بروز رفتارهای...