جنرال جاهد |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

جنگ قندوز؛ وزیر داخله افغانستان نیز وارد این شهر جنگ زده شد

توسط - جنگ قندوز؛ وزیر داخله افغانستان نیز وارد این شهر جنگ زده شد

در حالی که جنگ در قندوز برای چهارمین روز پی در پی ادامه دارد، وزیر داخله افغانستان وارد این شهر شده است. وزارت داخله افغانستان اعلام کرده است که تاج محمد جاهد وزیر داخله این کشور صح امروز همراه با نیروهای تازه نفس وارد شهر قندوز شده است. در همین حال، عملیات زمینی و هوایی در این شهر برای عقب راندن طالبان همچنان ادامه...