جنرالان افغانستان |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

با اجرا شدن قانون جدید؛ ۷۰ درصد از جنرالان ارتش افغانستان بازنشسته می‌شوند

توسط - با اجرا شدن قانون جدید؛ ۷۰ درصد از جنرالان ارتش افغانستان بازنشسته می‌شوند

جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که بازنگری قانون امور ذاتی افسران نهایی شده که بر اساس آن 70 درصد از جنرالان این وزارت بازنشسته می‌شوند.

آقای وزیری گفته است که با اجرایی شدن این طرح، تنها 30 درصد از جنرالان وزارت دفاع باقی می‌مانند. به گفته او کار روی شیوه اجرایی شدن این طرح ادامه دارد.