جنبش نوین افغانستان |
تازه ها, روایت سیاسی

باتور دوستم در‌ غیاب پدر؛ ژست‌های رهبری و تحرکات بالا در سیاست ملی

توسط - باتور دوستم در‌ غیاب پدر؛ ژست‌های رهبری و تحرکات بالا در سیاست ملی

با اوج‌گیری تنش‌های زیاد میان بخش رییس جمهور حکومت وحدت ملی و جمعیت اسلامی افغانستان و تحرکات بالای بسیاری از سیاسون افغان برای ایجاد ائتلاف‌ها و اتحادهای جدید، یک چهره‌ی تازه و جوان نیز وارد میدان شده است. باتور دوستم، این شب و روزها در غیاب پدرش جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهور افغانستان با بسیاری از رهبران بلاک غیرحکومتی...