جنایت بشری در میرزا اولنگ |
تازه ها, زندگی

همدردی با میرزا اولنگ؛ از آریانا سعید تا آی‌جمال دوستم

توسط - همدردی با میرزا اولنگ؛ از آریانا سعید تا آی‌جمال دوستم

فاجعه انسانی رخ داده توسط طالبان در منطقه استراتژیک میرزا اولنگ در ولایت سرپل که از 10 روز گذشته در صدر خبرهای افغانستان قرار دارد، موجی از همدلی و همدری را در جامعه افغانستان نسبت به ساکنان این روستا ایجاد کرده است.

روستای میرزا اولنگ در شهرستان صیاد ولایت سرپل در تاریخ 14 اسد به تصرف طالبان در...