جنایت‌ها |
تازه ها, زندگی

تصاویری که جهان را تکان داد (۲)

توسط - تصاویری که جهان را تکان داد (۲)

در ادامه‌ی گزارش خبرنامه با عنوان «تصاویری که جهان را تکان داد (1)» لحظات تاریخ‌ساز و غم‌باری ثبت شده‌است که در اکثر موارد وجدان‌های خفته‌ی بازی‌گران بزرگِ جهانی و ملی مناطق مختلف جهان را بیدار ساخته اند. این لحظات اندک نیستند. در این قسمت خبرنامه به 10 حادثه‌ی غم‌انگیز و تکان‌دهنده‌ی برهه‌های مختلف از تاریخ معاصر جهان در قرن بیست و...