جشن عروسی |
تازه ها, زندگی

ازدواج دسته جمعی؛ چرا این سبک عروسی به فرهنگ عمومی در افغانستان تبدیل نشده است؟

توسط - ازدواج دسته جمعی؛ چرا این سبک عروسی به فرهنگ عمومی در افغانستان تبدیل نشده است؟

برگزاری مراسم عروسی در افغانستان امر دشواری می باشد. اکثر وقت ها پسران برای تدارک ازدواج باید مدت ها کار کنند. برخی ها حتی برای برگزاری مراسم ازدواج خود، قرضه می گیرند و یا هم مدتی را به عنوان کارمند، کار می کنند.

گاهی حتی اتفاق افتاده که پسری به دلیل آن که از عهده مصارف عروسی بیرون نشده، برای...

تازه ها, زندگی

عروسی فرهنگی؛ خاطره عطایی و مهدی پویان، استقبال از بهار زندگی با سنت شکنی اجتماعی

توسط - عروسی فرهنگی؛ خاطره عطایی و مهدی پویان، استقبال از بهار زندگی با سنت شکنی اجتماعی

 ‌‌‌‌‌‌«مسله دوستی و آشنایی ما به جای خودش، ما نمی‌توانیم دختر خود را به شما مفت بتیم، از خود خویش و قوم داریم ....» این بریده حرف‌های مادر یک دختر افغانستانی است که در قالب دیالوگ‌ها یک نمایش‌نامه‌ به مناسبت عروسی یک زوج جوان کابلی اجرا می‌شد. زوج جوان افغان برای مبارزه با سنت‌های ناپسند و مصارف گزاف و بیجای ‌عروس‌ها در افغانستان،...