جستوجوی نافرجام |
تازه ها, زندگی

در جستجوی پدر؛ خانواده‌ای منتظر پس از ۶ روز تلاش نافرجام

توسط - در جستجوی پدر؛ خانواده‌ای منتظر پس از ۶ روز تلاش نافرجام

پس از چاشت روز یک شنبه به اتفاق یکی از همکارانم، راهی واصل‌آباد یکی از حومه‌های شهر کابل شدم تا با خانواده‌ی یکی از زخمیان رویداد چهار شنبه دهم جوزا صحبت کنیم.

راه را گم می‌کنم و بعد از پرس‌وپال و عبور از مسیر‌های پرپیج‌ و خم، اما باز هم محل مورد نظر پیدا نمی‌شود، به شماره که از اقارب...