جرایم مواد مخدر |
تازه ها, زندگی

گزارش ماه سنبله؛ کابل و ننگرهار در صدر فهرست جرایم مواد مخدر افغانستان

توسط - گزارش ماه سنبله؛ کابل و ننگرهار در صدر فهرست جرایم مواد مخدر افغانستان

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر اعلام کرده که ولایت‌های کابل و ننگرهار در صدر فهرست ولایت‌های دارای قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر قرار گرفته است.

در گزارش کاری ماه سنبله‌ی این مرکز که امروز منتشر شده آمده که کابل با داشتن 12 مورد و ننگرهار با داشتن 4 مورد جرایم مسکرات...