جذب سرمایه گذاران |
تازه ها, روایت اقتصادی

به منظور جذب سرمایه‌گذاری؛ ایجاد سهولت برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به افغانستان

توسط - به منظور جذب سرمایه‌گذاری؛ ایجاد سهولت برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به افغانستان

کابینه دولت افغانستان به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی، تعدیلات پیشنهاد شده برای ورود تاجران خارجی به این کشور را تصویب کرد.

در خبرنامه‌یی که از سوی وزارت امور خارجه افغانستان منتشر شده آمده است که "این تعدیلات به منظور جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و فراهم‌سازی سهولت‌ها برای رفت و برگشت تاجران و سرمایه‌گذاران صورت گرفته است."

این تعدیلات...