جت های جنگی افغانستان در دوران وقت |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

تکرار تاریخ؛ التزام به بازتولید اقتدار هوانیروی دهه هشتاد افغانستان

توسط - تکرار تاریخ؛ التزام به بازتولید اقتدار هوانیروی دهه هشتاد افغانستان

ادامه‌ی سقوط هلیکوپترهای نیروی هوایی ارتش افغانستان، یکی از چالش‌های عمده بر سر راه نیروهای امنیتی این کشور است. در فاصله‌های زمانی مختلف، خبری از سقوط این هلیکوپترها منتشر شده است. حوادثی که هر از گاهی گروه طالبان، مسوولیت سقوط دادن این هلیکوپترها را بر عهده گرفته اند. ادعایی که همواره از سوی مقامات افغانستان رد شده و گفته اند که دلیل حادثه،...