جا گذاشتن کتاب پس از خواندن |
تازه ها, زندگی

کتاب‌های گردش‌گر؛ ابتکاری تازه برای گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی در افغانستان

توسط - کتاب‌های گردش‌گر؛ ابتکاری تازه برای گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی در افغانستان

در میان خبرهای ناگوار از جنگ و ناامنی در افغانستان، ابتکار تازه‌ای از سوی چند جوان افغانستانی رفته رفته به ولایت‌های مختلف این کشور گسترش یافته و به خوبی مورد استقبال قرار گرفته است.

چند جوان افغانستانی گرد هم آمده‌اند تا برای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه ابتکار جالبی را  عملی ساخته و شهروندان را به کتاب خواندن تشویق کنند؛...