تازه ها, زندگی

مدل فرهنگی؛ عاطفه فصیحی، اولین مدل بانوی افغان و ارائه متفاوت افغانستان

توسط - مدل فرهنگی؛ عاطفه فصیحی، اولین مدل بانوی افغان و ارائه متفاوت افغانستان

چیزی نمانده که ساعت ده شود و من راهی کارم؛ ظاهرا جفت جوانی برای مراسم ازدواج‌شان دنبال لباسی هستند. صدا می‌زند، ببخشید شما در این حوالی محل فروش لباس‌های محلی را می‌دانید که کجا است؟

قصد داشتم بگویم که چند قدم بالا‌تر دکانی هست؛ اما با خودم فکر کردم که آن دکان که لباس عروس و داماد نمی‌فروشد. بعد گفتم...

تازه ها, زندگی

گروه موسیقی شمامه؛ از احیای یک فرهنگ تا تابوشکنی اجتماعی

توسط - گروه موسیقی شمامه؛ از احیای یک فرهنگ تا تابوشکنی اجتماعی

گروه موسیقی جدید دختران افغان اخیرا پس از آن مورد توجه قرار گرفت که در جشنواره دمبوره در بامیان شرکت کردند. این گروه با تمرکز بر موسیقی محلی مناطق مرکزی و با استفاده از دمبوره ویژه مردمان هزاره در جشنواره دمبوره به شهرت بالایی دست یافت. این گروه، به نام گروه موسیقی شمامه یاد می‌شود.

گروه موسیقی شمامه...