جامعه باز |
تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

الگویی از ظهور نسل جدید زن افغانستان؛ شهرزاد اکبر در سفری از جوزجان تا جامعه باز

توسط - الگویی از ظهور نسل جدید زن افغانستان؛ شهرزاد اکبر در سفری از جوزجان تا جامعه باز

شهرزاد اکبر رییس بنیاد جامعه باز افغانستان است. خانم اکبر در رشته‌ی مطالعات توسعه از دانشگاه اکسفورد انگلستان ماستری دارد. او در چند سال گذشته برای سازمان‌های مختلف ملی و بین‌المللی کار کرده است. شهرزاد در سال 1366 خورشیدی در ولایت جوزجان متولد شده است. او مانند بسیاری از کودکان دیگر این سرزمین، کودکی‌اش را با گلوله و باروت گذرانده است. خانم اکبر می‌گوید...