جابس.ای اف |
تازه ها, زندگی

چالش اشتغال‌زایی؛ سوءاستفاده از بیکاری متقاضیان کار در افغانستان

توسط - چالش اشتغال‌زایی؛ سوءاستفاده از بیکاری متقاضیان کار در افغانستان

بیکاری گسترده در میان جوانان، سبب شده که شمار زیادی از افراد از این فرصت استفاده کرده و از از شهروندان بیکار، با دادن نوید و وعده کاریابی، اخاذی نموده بدون این که هیچ گونه کاری برای شان انجام دهند. ظاهرن همین بیکاری‌ها سبب شده است که بازار این افراد گرم و گرم تر گردد. به نظرمی رسد، بازار گسترده بیکاری باعث ایجاد مراکزی...