ثریا یوسفی |
تازه ها, زندگی

برخاستن از درون محرومیت؛ ثریا یوسفی، ابتکار دیگر اندیشی و جایزه صلح جهانی

توسط - برخاستن از درون محرومیت؛ ثریا یوسفی، ابتکار دیگر اندیشی و جایزه صلح جهانی

کسی که تا دیروز حق خندیدن نداشت، حالا برای دختران دیگر افغان آموزش می‌دهد و تلاش می‌کند که آنها با فراگیری مهارت‌های بیشتر بتوانند نقش مثبت و سازنده در اجتماع داشته باشند و مایه افتخار خانواده‌های شان شوند.

ثریا یوسفی می‌گوید «خنده من همیشه یک مشکل بوده است به من گفته شده است: یک دختر افغان نباید با صدای بلند...