ثبت و احوال نفوس |
تازه ها, زندگی

پیشرفت خوب؛ اول ماه جدی تاریخ آغاز ثبت دقیق تاریخ تولد در شناسنامه‌ها در افغانستان

توسط - پیشرفت خوب؛ اول ماه جدی تاریخ آغاز ثبت دقیق تاریخ تولد در شناسنامه‌ها در افغانستان

همایون محتاط، رییس اداره مرکزی ثبت احوال نفوس می‌گوید پس از اول جدی سال جاری خورشیدی شهروندان افغانستان برای درج تاریخ تولد، رفع مشکلات املایی در نام و یا سایر معلومات خود در تذکره تابعیت دیگر نیازی به فرمان رییس جمهور ندارند و با مراجعه «به مراجع ثبت احوال نفوس آن را اصلاح کنند.»

آقای محتاط گفته که براساس قانون...