ثبات افغانستان |
تازه ها, روایت سیاسی

تامین صلح؛ مهم‌ترین ماموریت کاری نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان

توسط - تامین صلح؛ مهم‌ترین ماموریت کاری نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان

نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که مهم‌ترین ماموریت کاری او در این کشور، تلاش برای تامین صلح است.

رولاند کوبیا که به تازگی به عنوان نماینده ویژه اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان تعیین شده است، امروز پنج شنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز رسانه‌های حکومت، تامین صلح در این کشور را ماموریت اصلی خود و اتحادیه اروپا دانست...