تیم ملی ووشو افغانستان |
تازه ها, زندگی

قهرمان زندانی؛ خالد هوتک آزاد می‌شود

توسط - قهرمان زندانی؛ خالد هوتک آزاد می‌شود

محد خالد هوتک قهرمان رشته ووشو افغانستان که سه ماه در زندان بود، قرار است به زودی آزاد شود.

آقای هوتک متهم شده بود که در درگیری برادر بزرگش پرویز هوتک با مجید معصومی کمک مربی تیم ملی ووشو افغانستان، دست داشته است.

استاد جمشید، مربی تیم ملی ووشو افغانستان به خبرنامه گفت که "خالد هوتک و برادرش پرویز...