تیم بایسکل رانی کوهستان مرکزی |
تازه ها, زندگی

تیم بایسکل رانی کوهستان مرکزی؛ زوجی که جلوه های هیجان انگیز تر زندگی را در افغانستان جریان می دهد

توسط - تیم بایسکل رانی کوهستان مرکزی؛ زوجی که جلوه های هیجان انگیز تر زندگی را در افغانستان جریان می دهد

مصطفی رسولی و نرگس حکیمی زوج جوانی هستند که از چندین سال به این سو به بایسکل‌رانی کوهستانی روی آورده‌اند. بایسکل‌رانی کوهستانی یکی از رشته‌های بایکسل‌رانی یا دوچرخه سواری است که در جاده‌های کوهستانی و زمین‌های ناهموار انجام می‌شود.

این ورزش با رشته‌هایی همانند کراس کانتری، کراس کانتری ماراتن، دانهیل، فور کراس، پریدن از خاک و مسابقات تعقیبی برگزار می‌شود.