توسعه روابط بازرگانی |
تازه ها, روایت اقتصادی

آغاز دهلیز هوایی کابل – آلماتی و آینده‌ی روابط تجاری افغانستان-قزاقستان

توسط - آغاز دهلیز هوایی کابل – آلماتی و آینده‌ی روابط تجاری افغانستان-قزاقستان

دومین دهلیز هوایی افغانستان پس از مسیر دهلی-کابل، روز شنبه‌ی این هفته با قزاقستان افتتاح شد. مقام‌های اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند که در نخستین پرواز مسیر کابل-آلماتی حدود 4 تُن سبزی و بیش از 600 کیلوگرام قالین به قزاقستان انتقال داده شده است.

به گفته‌ی مقام‌های اتاق تجارت و صنایع افغانستان، هزینه انتقال اموال بازرگانی از این طریق...