توزیع سه چرخه ها برای شاروالان کابل |
تازه ها, زندگی

برای کمک به شهرداری کابل؛ خرید ۱۵۰ سه‌چرخه برای جمع‌آوری و انتقال زباله‌های پایتخت

توسط - برای کمک به شهرداری کابل؛ خرید ۱۵۰ سه‌چرخه برای جمع‌آوری و انتقال زباله‌های پایتخت

شهرداری کابل برای نخستین بار، ۱۵۰ عراده سه چرخه را برای انتقال زباله‌های پایتخت خریداری و در مناطق مختلف توزیع کرده تا برای جمع‌آوری و انتقال زباله‌های روز‌افزون این شهر استفاده شود.

احمد بهزاد غیاثی رییس تنظیف شهرداری کابل به خبرنامه گفت که این سه چرخه‌ها با هزینه 13 میلیون افغانی خریداری شده و از این پس در جمع آوری...