توریزم درمانی |
تازه ها, روایت اقتصادی

توریزم درمانی در هندوستان؛ ۲۰۰ هزار بیمار افغان و مصرف ۲۴۰ میلیون دالر در خارج از افغانستان

توسط - توریزم درمانی در هندوستان؛ ۲۰۰ هزار بیمار افغان و مصرف ۲۴۰ میلیون دالر در خارج از افغانستان

مشتری‌های افغانی شفاخانه‌های هندوستان، روز به روز در حال گسترش است. هند روزانه پذیرای بیش از صدها افغان است که برای تداوی به این کشور سفر می‌کنند. سفری که به گفته‌ی تعدادی از این بیماران، برای آنان بیش از چند هزار دالر هزینه بر می‌دارد.

بیشتر این بیماران، نبود خدمات صحی، داروهای بی‌کیفیت و تشخیص نادرست داکتران افغانی را علت...