تهدید های امنیتی |
تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

خوش‌خبری؛ نخستین دادستان زن دریک ولایت نا آرام شروع به کار کرد

توسط - خوش‌خبری؛ نخستین دادستان زن دریک ولایت نا آرام شروع به کار کرد

"روز اول کاری وقتی برای اولین بار بالای چوکی دادستانی نشستم، حس کردم که در یک مکان نا امن و بیگانه‌ای پا گذاشته ام، مکانی که حتی یکی از هم‌جنس‌هایم را آنجا نیافتم. من اولین زنی هستم که به عنوان یک دادستان در این ولایت کار می‌کنم." این حرف حسینه خیرزاد است. نخستین بانوی که یکشنبه این هفته به عنوان دادستان محو خشونت علیه...