تهدید منطقه‌ای |
تازه ها, روایت سیاسی

رییس‌جمهور غنی: اکنون نوبت پاکستان است تا دروازه را باز کند

توسط - رییس‌جمهور غنی: اکنون نوبت پاکستان است تا دروازه را باز کند

محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان یکی از سخنرانی های صریح خود را در باره نقش پاکستان در ترویج ترور در کنفرانس قلب آسیا به روز یک شنبه در ارمتسر ایراد داشت که در آن تاکید کرد بدون حمایت دولت پاکستان، طالبان حتی یک ماه ادامه نمی یابد. آقای غنی در مصاحبه‌ای با سهازینی حیدر از ناامیدهای خود از پاکستان، دوستی...