تهداب‌گذاری سکتور معادن |
تازه ها, روایت اقتصادی

سکتور معادن در پنج سال گذشته؛ از تعلیق قراردادها تا سال معدن‌کاری در افغانستان

توسط - سکتور معادن در پنج سال گذشته؛ از تعلیق قراردادها تا سال معدن‌کاری در افغانستان

 بیش از چهار سال و نیم، عقد قراردادهای جدید در بخش معادن در افغانستان به حالت تعلیق بوده و هیچ قرارداد بزرگی در این بخش با شرکت‌های خصوصی و خارجی منعقد نشده است.

مقام‌های وزارت معادن و پترولیم افغانستان تاکید دارند که حکومت تلاش می‌کند اصلاحات جدی در بخش قانون معادن و چگونگی قراردادها بیاورد. به گفته‌ی آنان این امر...