تن دادن |
تازه ها, زندگی

سریال خریداری عروسی؛ ۶ موضوعی که نباید پیش از ازدواج به آن تن داد

توسط - سریال خریداری عروسی؛ ۶ موضوعی که نباید پیش از ازدواج به آن تن داد

ازدواج در افغانستان اکثرا کمرشکن عنوان می‌شود. دلایل آن فراوان است اما یکی از این دلایل، سریال خریداری‌های قبل از ازدواج می‌باشد. در عین حال، سنت‌های ازدواج، نظیر مصارف هنگفت در آستانه عیدها و نوروز بر بار سنگین ازدواج می‌افزاید. در این‌جا به چند نکته درباره این سریال خریداری‌ها پرداخته می‌شود و آن‌را نبایدهای می‌گویند که اکثراً خانواده‌ها به این موارد تن...