تنش ها در پارلمان افغانستان |
تازه ها, روایت سیاسی

جلسه سری مجلس افغانستان برای رسیدگی به اختلاف و تنش میان نمایندگان

توسط - جلسه سری مجلس افغانستان برای رسیدگی به اختلاف و تنش میان نمایندگان

مجلس افغانستان برای کاهش اختلافات و تنش‌های بوجود آمده میان برخی نمایندگان، جلسه امروز شنبه (6 عقرب) را به صورت سری برگزار کرد.

درگیری فیزیکی و لفظی میان برخی نمایندگان در روز چهارشنبه هفته گذشته و هم‌چنین افزایش تنش میان عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس و همایون همایون معاون نخست مجلس نمایندگان افغانستان، موضوع اصلی بحث نمایندگان در وقت آزاد جلسه...