تنش های سیاسی افغانستان |
تازه ها, روایت سیاسی

روند کابل؛ میزبانی افغانستان از کشورهای جهان در روزهای پرتنش سیاسی و امنیتی

توسط - روند کابل؛ میزبانی افغانستان از کشورهای جهان در روزهای پرتنش سیاسی و امنیتی

در حالی که افغانستان در روزهای اخیر پرتنش ترین و حساس ترین روزهای سیاسی و امنیتی خود را سپری می کند، قرار است فردا نشستی در پایتخت این کشور با عنوان "پروسه کابل" برگزار شود و افغانستان برای گفتگو در مورد صلح و مبارزه با تروریزم میزبان نمایندگان بیش از 20 کشور جهان باشد.

شکیب مستغنی سخن گوی وزارت خارجه...