تمرینات نیروهای ویژه |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

نیروهای قطعات خاص؛ سایه‌ای ترسناک بر سر تروریستان و گل سرسبد ساختار امنیتی افغانستان

توسط - نیروهای قطعات خاص؛ سایه‌ای ترسناک بر سر تروریستان  و گل سرسبد ساختار امنیتی افغانستان

امروز نهم حوت روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. کابینه حکومت وحدت ملی در اواخر ماه جدی، برای تقدیر و بزرگ داشت از نیروهای امنیتی افغانستان، نهم حوت را روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور نام گذاری کرد. این اولین بار است که در تاریخ رسمی افغانستان، روزی برای تقدیر از نیروهای امنیتی این کشور مشخص شده است....