تلفات سلفی |
تازه ها, زندگی

قربانیان سلفی؛ افرادی که در جریان سلفی‌گرفتن جان‌شان را از دست‌دادند

توسط - قربانیان سلفی؛ افرادی که در جریان سلفی‌گرفتن جان‌شان را از دست‌دادند

وقتی کسی از خودش عکس بگیرد و در انترنت، به خصوص شبکه‌های اجتماعی، به اشتراک بگذارد، کاری را که کرده، می‌شود «سلفی». سلفی نوعی عکاسی است که از چند سال گذشته با هوشمندترشدن موبایل آغاز یافته و با همین عمر کوتاه اما جای‌گاه و پای‌گاه قابل توجه‌ی برای خودش باز کرده است، طوری که اگر شما سری به انستاگرام بزنید، از هشتگ «سلفی» نزدیک...