تقسیم قدرت |
تازه ها, روایت سیاسی

بحران سیاسی در افغانستان؛ تنش های جدی در روابط دو رهبر

توسط - بحران سیاسی در افغانستان؛ تنش های جدی در روابط دو رهبر

پایه‌های لرزان حکومت وحدت ملی که  از درون یک انتخابات به شدت جنجالی و پرتقلب و یک توافق‌نامه‌ای سیاسیی با میانجی گری امریکا و سازمان ملل متحد برخاسته بود، روز پنجشنبه با گفته‌های داکتر عبدالله، رییس اجرایی حکومت، بیشتر لرزید. رییس اجرایی افغانستان در محفل بزرگداشت از روز جوانان در قصر سپیدار خطاب به رییس جمهور این کشور  گفت که...