تفریح و سرگرمی |
تازه ها, زندگی

تعطیلات دانشگاهی؛ ۸ مشغله دانشجویی در جریان رخصتی

توسط - تعطیلات دانشگاهی؛ ۸ مشغله دانشجویی در جریان رخصتی

با فرارسیدن امتحانات دانشگاه ها، دانشجویان همه به آرزوی پایان امتحان و برنامه ریزی برای زمان تعطیلات می باشند. بسیاری از این دانشجویان بیشتر از این که برای امتحانات برنامه ریزی داشته باشند آمادگی برنامه های بعد از ختم امتحان را  می‎گیرند. این حاشیه های فصل تعطیلات دانشجویی، خواندنی است. 1- تفریح و سرگرمی تعدادی از دانشجویان در هنگام رخصتی بیشتر همراه دوستان به خصوص هم‌صنفان...