تفاوت های رمضان با دیگر ماه ها |
تازه ها, زندگی

حلول رمضان؛ پانزده تفاوت خواندنی این ماه مبارک

توسط - حلول رمضان؛ پانزده تفاوت خواندنی این ماه مبارک

ماه رمضان یکی از ماهای پر برکت و متفاوت برای مسلمان ها است. در این ماه شهر ها به ویژه در افغانستان چهره متفاوت بخود می‌گیرد؛ تفاوت های که دیدنی و خواندنی است. مردان ریشو معمولن مردان بخصوص مردان افغانی دوست دارند که در ماه رمضان ریش دار باشند. در حالی که همین مردان در ماهای غیر از رمضان ریش‌‎ را می‌تراشند و اصلاح می‌کنند....