تعویذ |
تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

تعویذنویسی در افغانستان؛ از کاریابی تا وصال یار

توسط - تعویذنویسی در افغانستان؛ از کاریابی تا وصال یار

تعویذ نویسی یکی از مشاغل پردرآمد و پرکار در افغانستان است. بسیاری از مردم به تعویذنویسان با نام و نشان مراجعه می کنند تا راه حلی برای مشکل شان پیدا نمایند. دلایل مراجعه به تعویذنویسان متعدد است اما برخی از آن ها مسائلی است که زبانزد عمومی می باشد. درمان بیماری های خطرناک بسیاری از شهروندان زمانی که دیگر امیدی به شفای بیمار خود...