تعداد کشته شده‌ها |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

ادامه تحقیقات؛ ۲۴ تن در ارتباط با حمله‌ی مرگبار بر بیمارستان ۴۰۰ بستر بازداشت شده اند

توسط - ادامه تحقیقات؛ ۲۴ تن در ارتباط با حمله‌ی مرگبار بر بیمارستان  ۴۰۰ بستر بازداشت شده اند

هیات بررسی حمله تروریستی به بیمارستان 400 بستر شهر کابل از بازداشت 24 تن در رابطه با این حمله خبر داده و می گویند، تحقیقات اولیه نشان می دهد که از داخل این بیمارستان هیچ گونه همکاری با مهاجمان صورت نگرفته است. جنرال هلال الدین هلال معاون وزیر دفاع در امور کشف و استخبارات استراتژیک افغانستان که ریاست هیات بررسی رویداد تروریستی به این بیمارستان...