تشویق |
تازه ها, زندگی

چطور کودکانی با اراده تربیت کنیم؟

توسط - چطور کودکانی با اراده تربیت کنیم؟

آیا می‌توان عزم و اراده‌ را به کودکان آموزش داد؟

پاسخ این سوال، بله است. پدر و مادر می‌توانند عزم و اراده و اعتماد به نفس را در فرزندان‌شان ایجاد کنند.

عزم چیست؟ داکتر آنجلا داک‌وورث در کتاب خود به نامِ «عزم،» این ویژگی را به عنوان «شور و شوق و ثبات قدم برای رسیدن به اهداف...