ترکیش ایرلاین |
تازه ها, روایت اقتصادی

ترکش ایرلاینز؛ شریک جدید خدمات پسته رسانی افغانستان

توسط - ترکش ایرلاینز؛ شریک جدید خدمات پسته رسانی افغانستان

تفاهم‌نامه انتقالات سریع خدمات پُستی با ناوگان هواپیمایی ترکش ایرلاینز امضا شد. احمد شاه سادات، معین تخنیکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان در نشست خبری گفت که هدف از مضای این تفاهم‌نامه تسهیل خدمات پُستی می‌باشد. به گفته او، با امضای این تفاهم‌نامه سرعت انتقال خدمات پُستی در خارج از افغانستان افزایش می یابد. آقای سادات در ادامه گفت که پیش از این محموله‌های پُستی...