تروریستان در افغانستان |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

خط نخست جنگ با تروریزم؛ ۲۱ گروه تروریستی فعال در افغانستان و پاکستان کدام‌اند؟

توسط - خط نخست جنگ با تروریزم؛ ۲۱ گروه تروریستی فعال در افغانستان و پاکستان کدام‌اند؟

مقام‌های ارشد حکومت افغانستان و سخنگویان نهادهای امنیتی این کشور بارها گفته‌اند که در افغانستان بیش از 20 گروه شورشی فعالیت دارند و افغانستان به نیابت از جامعه جهانی در خط نخست مبارزه با تروریزم قرار گرفته است.

تاکنون منابع رسمی حکومت افغانستان از این 20 گروه تروریستی نام نگرفته‌اند اما در بهار سال جاری خورشیدی